Thẻ Phân biệt laptop gaming và laptop workstation

Phân biệt laptop gaming và gaming workstation qua phần cứng

Một máy trạm di động hay laptop workstation là một máy tính xách tay với các tính năng tính toán cao cấp...