[THÔNG BÁO] – Thay đổi Email

Kính gửi: Quý khách hàng và Quý đối tác!

Trước hết, Công ty Cổ phần dữ liệu trực tuyến Việt Nam – ITC Global xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác và tin tưởng Quý khách hàng trong thời gian qua. Nhằm khẳng định vị thế của thương hiệu, mở rộng, phát triển và nâng tầm các sản phẩm dịch vụ, nay Công ty Cổ phần dữ liệu trực tuyến Việt Nam (ITC Global) xin trân trọng thông báo về việc thay đổi địa chỉ email liên hệ và giao dịch tới quý khách hàng và đối tác như sau:

 

  1. Thay đổi địa chỉ email với các thông tin chi tiết.
Thông tin cũ Thông tin sửa đổi Ghi chú
Mail.vdo.com.vn

[email protected]

Mail.vdo.vn

[email protected]

Thay đổi tên miền sử dụng mail
[email protected] [email protected] Tên user mail không thay đổi
  1. Kể từ ngày 01/12/2018 ITC Global chính thức sử dụng tên miền email theo các thông tin đã sửa đổi.
  2. Kể từ ngày 01/12/2018 kính đề nghị quý công ty khi thực hiện giao dịch, phát hành hóa đơn thanh toán cho công ty chúng tôi, cần sử dụng theo các thông tin đã sửa đổi.
  3. Việc đổi địa chỉ email công ty này không ảnh hưởng đến các giao dịch, quan hệ, nghĩa vụ kinh tế cũng như việc thực hiện các Hợp đồng đã ký kết trước đây.

Vậy Công ty Cổ phần dữ liệu trực tuyến Việt Nam – ITC Global xin thông báo để Qúy công ty được biết và phối hợp thực hiện.

Xin trân trọng cảm ơn./.